Algemene VoorwaardenDe boekingsvoorwaarden als hieronder beschreven zijn van toepassing op alle boekingen van arrangementen aangegaan met Kickoff Voetbalreizen, te Harderwijk geregistreerd onder nummer 08163379 bij de kamer van koophandel te Harderwijk.

Kickoff Voetbalreizen fungeert louter als tussenpersoon en zal voor u de benodigde reserveringen uitvoeren zoals de vlucht, accommodatie en toegangsbewijs voor de betreffende voetbalwedstrijd.

Een arrangement houdt in
Een arrangement bestaat uit losse onderdelen, welke door ons voor u geboekt worden, en zijn inclusief retourvlucht, eventuele overnachting(en) en ticket voor de wedstrijd. Reserveringskosten, boekingskosten, brandstoftoeslagen en luchthavenbelasting zijn eveneens bij de prijs inbegrepen.

Betaling
Betalingen geschieden uitsluitend per bank, conform afspraak in uw schriftelijk ondertekende reisbevestiging.

Hotel
Kickoff Voetbalreizen maakt gebruik van middenklasse kwaliteits hotels en heeft het recht om indien onbeschikbaar, een ander dan overeengekomen hotel aan te bieden met vergelijkbare kwaliteit, uiteraard voor dezelfde prijs. De arrangementen naar Engeland, Schotland, Italië en Duitsland zijn doorgaans inclusief ontbijt, dit staat dan ook duidelijk in de reispapieren vermeld bij de hotelgegevens. Indien niet expliciet vermeld dan is het ontbijt niet inbegrepen. De reisbescheiden die u van ons ontvangt zijn hier in leidend. De arrangementen naar Spanje zijn doorgaans altijd exclusief ontbijt. Ontbijt is dan alleen tegen bijboeking op basis van beschikbaarheid.

Voetbaltickets
De tickets worden aangetekend verstuurd naar het privéadres van de opdrachtgever of de kaartjes worden voor of op de wedstrijddag bezorgd in uw hotel of zijn (kosteloos) af te halen bij het stadion op vertoon van een afhaalbericht.

Prijswijzigingen vluchten
De aanbiedingsprijzen van onze offertes zijn gebaseerd op een momentopname. Bij eventuele prijsstijgingen of -verlagingen wordt u voor u boekt ingelicht over een evetuele verhoging of verlaging van de totale reissom.

Reserveren
De hoofdboeker is verantwoordelijk voor het tijdig en voor de boeking correct aanleveren van de volledig uitgeschreven paspoortnamen (voornamen en achternamen) van zichzelf en zijn mede reisgenoten. Aan de hand van deze gegevens maakt Kickoff Voetbalreizen uw boeking in orde. Kickoff Voetbalreizen is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het niet correct of te laat aanleveren van deze gegevens. Eenmaal geboekt is een boeking niet meer te annuleren, tenzij de reeds gemaakte kosten door de hoofdboeker vergoed worden aan Kickoff Voetbalreizen.

Mutaties / Annulering
Kosten van mutaties (naamsverandering, een extra deelnemer, een deelnemer minder in de plaatsstelling e.d.) zullen tegen kostprijs aan de hoofdboeker doorberekend worden. Kickoff Voetbalreizen geeft geen restitutie op onderdelen van de reis die niet meer kunnen worden geannuleerd en/of reeds betaald en voldaan zijn.

Boekingen en bevestiging
Het is de verantwoordelijkheid van de hoofdboeker de gegevens in de bevestiging en de gemaakte boekingen goed na te kijken na ontvangst van de bevestiging. Door Kickoff Voetbalreizen gemaakte foutieve boekingen dienen direct, uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de bevestiging, per email / schriftelijk aan ons doorgegeven te worden. De foutieve boeking(en) wordt dan uiteraard kosteloos door Kickoff Voetbalreizen gecorrigeerd waarna u direct per omgaande de juiste gegevens ontvangt. Buiten deze periode van 7 dagen en/of indien de fout is ontstaan door niet juist aangeleverde gegevens door de hoofdboeker draagt Kickoff Voetbalreizen geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele extra kosten die wijzingen van deze boekingen met zich meenemen. Uiteraard zal dan in goed overleg met de hoofdboeker naar de beste oplossing gezocht worden.

Identiteitspapieren en vlucht(gegevens)
Zorg ervoor dat u niet reist met een verlopen identiteitsbewijs. Dit is niet toegestaan. Voor mogelijke schade als gevolg van het reizen met een verlopen of ongeldig reisdocument kan Kickoff Voetbalreizen niet aansprakelijk worden gesteld. Zorg ervoor dat u op tijd voor vertrek op de betreffende luchthaven aanwezig bent. Kickoff Voetbalreizen adviseert om minstens 120 minuten voor vertrek aanwezig te zijn bij de desbetreffende incheckbalie of 90 minuten, na inchecken, bij de desbetreffende gate. Kickoff Voetbalreizen geeft geen restitutie als gevolg van het missen van uw vlucht door te laat te komen. U dient op teletekst en/of de site van uw luchtvaartmaatschappij zelf op de dag van of voor uw vertrek eventuele tijdswijzigingen en /of vertragingen na te gaan en zo de actuele vertrektijden te checken. Voor vertragingen of vluchtwijzingen / annuleringen van een vlucht en de gevolgen daarvan kan Kickoff Voetbalreizen niet aansprakelijk worden gesteld.

Wedstrijdkaartjes Italiaanse wedstrijden
Bij de aankoop van losse wedstrijdkaartjes of ene volledig arrangement voor een wedstrijd in Italië dient uiterlijk een maand voor de wedstrijddatum van alle wedstrijdenbezoekers de volgenden informatie per email aan ons doorgegeven te zijn:
-Volledig naam conform paspoort / id-kaart
-Paspoort- / id-kaartnummer
-Geboortedatum
-Geboorteplaats
-Nationaliteit
Bij het niet (TIJDIG) aanleveren van deze gegevens kunnen de tickets niet gegarandeerd worden en kunnen er problemen ontstaan inzake de geldigheid van de tickets en/of de levering/bezorging naar Nederland of bij uw hotel/verblijfsadres binnen Italië. Wedstrijdkaartjes voor een wedstrijd binnen Italië dienen ALTIJD op naam gezet te worden. De hoofdboeker is ten alle tijden verantwoordelijk voor de juiste, volledige en tijdige aanlevering van de benodigde gegevens. Kickoff Voetbalreizen is in geen enkel geval aansprakelijk voor de gevolgen van het door de hoofdboeker niet, niet volledig en/of niet tijdig aanleveren van de benodigde paspoortgegevens. De hoofdnoeker wordt hier door Kickoff Voetbalreizen direct bij het maken van de boeking op gewezen en ook nadien aan herinnerd. Bij problemen door te late, niet juiste of onvolledige aanlevering van de gegevens kan Kickoff Voetbalreizen in zijn geheel niet aansprakelijk worden gesteld.

Verzekering
Alle arrangementen zijn exclusief annulerings- en/of reisverzekering. We raden u aan om zelf een annuleringsverzekering en/of reisverzekering af te sluiten. De kosten van een verzekering voor een weekend zullen tussen de 15 en 20 euro p.p. bedragen. Daar het merendeel van de klanten gebruikt maakt van een doorlopende reis- en annuleringsverzekering is dit niet opgenomen in de reissom.

Transfers
Al onze arrangementen zijn exclusief (zonder) transfers, hier dient u zelf zorg voor te dragen. Eventueel zijn er wel dagkaarten/tickets te verzorgen voor het openbaar vervoer in de diverse steden.

Bagage
Standaard mag u bij iedere vlucht per persoon 10-20kg handbabage meenemen tijdens uw vlucht. Dit staat ook in uw bevestiging vermeld, met het exacte aantal maximum kilogram. Voor in te checken bagage dient u, tenzij nadrukkelijk vooraf anders afgesproken, ter plaatse de kosten te voldoen aan de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. Lees ook de instructies met betrekking tot handbabage even goed door, inclusief het Europese vloeistoffenbeleid.

Aanvangsdatum/tijd
Let er op dat wedstrijden naar bv zaterdagavond, zondagmiddag of zondagavond verzet kunnen worden voor LIVE-TV of inzake Europese of Cup verplichtingen. De arrangementen lopen daarom doorgaans vanaf vrijdagmorgen of zaterdagmorgen tot zondagavond of tot maandag. In de Bundesliga is het gebruikelijk dat er per speelronde één wedstrijd naar vrijdagavond verzet wordt, tevens enkele wedstirjden naar de zondagmiddag. In de Serie-A zijn de wedstrijden doorgaans op zaterdagavond, zondagmiddag en zondagavond. In de Primera Division werkt men de wedstrijden doorgaans op zaterdagavond en zondagavond af en in de Engelse en Schotse competities zijn de meeste wedstrijden op zaterdag- of zondagmiddag bij de reguliere speelrondes, met in enkele gevallen een uitwijking naar de maandagavond. Kickoff Voetbalreizen is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de wijzigingen door onder andere verplaatsingen, afgelastingen, stakingen en straffen door een voetbalbond oid. Het verplaatsen van een wedstrijd is geen reden tot annulering. In overleg krijgt u de mogelijkheid tot omboeking of tot het kiezen van een andere wedstrijd in dezelfde periode in dezelfde regio. Annuleringen geschieden, indien mogelijk, alleen na overleg. Bij aankoop van losse tickets bent u zelf verantwoordelijk voor het op de juiste tijd en plaats aanwezig zijn, ongeacht een eventuele verplaatsing van de wedstrijd.

Overmacht
Kickoff Voetbalreizen maakt doorgaans gebruik van reizen per vliegtuig. Voor vertragingen, stakingen, ingelaste tussenlandingen, vluchtwijzigingen van een vlucht en de gevolgen daarvan kan Kickoff Voetbalreizen niet aansprakelijk worden gesteld. Voor annuleringen van vluchten als gevolg van terroristische aanslagen, weersomstandigheden, natuurrampen, faillisementen van luchtvaartmaatschappijen of andere vormen van overmacht kan Kickoff Voetbalreizen in zijn geheel niet aansprakelijk worden gesteld.

Beschikbaarheid
Aanbiedingen zijn op basis van beschikbaarheid. Mocht een wedstrijd verplaatst worden om wat voor een reden dan ook, zal Kickoff Voetbalreizen in overleg tot een oplossing komen. Dit kan een restitutie voor de gekochte kaartjes en het geboekte hotel, evenwel kaartjes voor een wedstrijd in dezelfde stad of zelfde regio in de tijdsperiode van de reis. Als een onderdeel van de reis in z'n geheel niet meer beschikbaar is komt de boeking te vervallen en krijgt u per omgaande het eventueel reeds betaalde bedrag minus de eventuele gemaakte kosten op uw rekening terug gestort. Dit uiteraard na overleg met u.

Onbindende voorwaarden
Mocht Kickoff Voetbalreizen door haar schuld een onderdeel van de reis niet kunnen nakomen dan zal Kickoff Voetbalreizen het totale reeds betaalde bedrag van de reissom (danwel losse kaartjes) per omgaande terugstorten op uw rekening. Kickoff Voetbalreizen accepteert geen aansprakelijkheid voor overige gevolgen van het missen van uw vlucht, (voetbal)kaartjes of (voetbal)reis. U krijgt in het geval van annulering van losse kaartjes of een arrangement uiteraard altijd het volledig betaalde bedrag teruggestort op uw bankrekening.

Wangedrag
Kickoff Voetbalreizen is niet aansprakelijk voor mogelijke schade door wangedrag zoals agressie en dronkenschap. Als u wordt geweigerd of verwijderd in het vliegtuig, hotel of stadion als gevolg van wangedrag of het niet opvolgen van de aanwijzingen van het personeel is dat voor eigen rekening. Kickoff Voetbalreizen verleent uiteraard geen restitutie.

Aansprakelijkheid
Kickoff Voetbalreizen is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, letsel of ongeval, berokkend aan de reiziger. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade, die ontstaat door het gebruik maken van enige tijdens de reis gebruikte accommodatie of transportmiddelen. Kickoff Voetbalreizen is evenmin aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door ongeoorloofd of onwettelijk gedrag van de deelnemer tijdens de reisperiode.

Harderwijk, 1 september 2007

                                          Kvknr.: 08163379     BTWnr.: NL193331822B01   Rabobank: 38.47.72.250